تامین کننده گرامی،
جهت سهولت در مشاهده آگهی ها، گروه و زیرگروه مرتبط به فعالیت خود را فیلتر نمایید.
26 دی 1400 4 روز مهلت آگهی
شماره درخواست : EN112389
بازدید مطلب : 1 مورد
گروه درخواست : خرید کالا
زیر گروه : الکتریکال

خرید فوری ترانسفرمرهای روغنی توزیع 33KV/0.4KV ( کم تلفات / نرمال )

خرید فوری در صورت عدم موجودی ترانس 630kva ، ترانس 500kva هم مورد قبول است به مشخصات فنی درخواستی مندرج در فایل PDF حتما دقت شود.